GREEN ENERGY KOGGENLAND : 4.000 ton CO 2 REDUCTIE/JR


  

Welkom bij Green Energy Koggenland 

Groen gas voor 1625 gezinnen en 4.000 ton CO2 reductie tov van aardgas*

Van regionale en eigen restproducten maakt Green Energy Koggenland 2,0 mln m3 groen gas en biologische bodemverbetering producten.(Calculatie op basis van EU Renewable Energy Directive 2009)

Wij spannen ons in om circulair te werken. Ontdoeners van reststoffen en afnemers van bodemverbetering produkten komen hoofdzakelijk uit de nabije omgeving! Alle partners maken deel uit van de operatie. Dit zijn onze klimaat ambities:

1.Transport brandstof emissies verminderen door lokaal te betrekken gondstoffen.
2.Transport brandstof emissies verminderen door lokaal afzetten van digestaat.
3.Kunstmest gemaakt van fossiel gas te vervangen door biologisch gecertificeerd digestaat.
4.Inkoop Grijze stroom vervangen door groene stroom uit biogas
5.CO2 als meststof gemaakt van fossiel gas te vervangen door CO2 gewonnen biogas
6.Inkoop Grijze stroom vervangen door groene stroom uit zonnepanelen

Het doel is per saldo CO2 negatief te worden door de 

•CO2 besparing van het verdringen van Grijs gas door Groen
•CO2 besparingen door het verminderen van transport en gebruik van fossiele-meststoffen.

In Maart 2023 hebben wij een omgevingsvergunning bestemmingsplanwijziging aangevraagd om deze wensen te realiseren.